על הר הזיתים בשכונת מעלה הזיתים הצופה אל מקום מקדשנו, בצפייה לחזרת העבודה במהרה נטלנו על שכמינו את ציוויוהם של הכהנים הגדולים מרן החפץ חיים ומרן הרב קוק זצ"ל שקראו להכין ולהתכונן לחזרת העבודה לציון על ידי לימוד תורת הקדשים. בכולל לומדים אברכים ותיקים, והתקבצו אליו מכל החוגים להתאחד בעבודת הקודש של תלמוד תורת הקדשים.

וכה כתב מרן הרב קוק זצ"ל באיגרתו:

"יסוד תחיית האומה מוכרח הוא, למרות כל צורותיו החילוניות, להיות מבוסס על מקורו המקודש, שהיא שאיפת האומה לשוב ולהבנות בכל תכסיסי קדשה. והשאיפה הנצחית שיבנה בית-המקדש במהרה בימינו, מוכרחת היא להתבלט ביושר לב ובאמונה רבה בקביעות ובלא הפסקה וחולשה. … הדרישה לעשות, סדר קדשים, למקצוע מובהק, ובייחוד לכל יחידי הסגולה שבתלמידי חכמים שבין הכוהנים והלווים, הייתה תמיד בקרב ישראל, בצורה תדירית צנועה, ועכשיו היא צריכה להרחיב את גבולותיה, ולהשמיע את קולה בהכרה יותר בולטת".

הקדשות

הלימוד בבית המדרש לע"נ משה ומתילדה הלר ז"ל

צור קשר

מעלה הזיתים 3/1 ירושלים
טלפון: 054-5464408
מייל: zichronmoshe0@gmail.com