אודות הכולל

שכונת מעלה הזיתים נבנתה על ע"י מר ארווין מוסקוביץ שרכש את המקום מהקדש של חב"ד. עם ייסודה של השכונה [בשנת תשס"ז (2007)] יזם מר יחזקאל הלר מתושבי השכונה הקמת כולל על מנת שקול התורה ישמע על הר הזיתים אל מול הר הבית. הוא פנה לרב יעקב וולף אשר קבל את ברכת גדולי ישראל להקמת כולל, ובהדרכתם ועידודם נקבעה מטרת הכולל לקיים את צוואת החפץ חיים והרב קוק זצ"ל ללמוד את סדר קדשים, כך שתלמידי חכמים יהיו מוכנים לבניין בית המקדש.

לבית המדרש מתקבלים אברכים שלמדו לכל הפחות שמונה שנים בעיון ובעמל.

בתחילת הדרך הייתה קבוצה מצומצמת של תלמידי חכמים שנטלו על עצמם את המשימה. ברבות השנים בית המדרש גדל והגיע עד 13 לומדים חלקם ר"מים שלימדו בישיבות חלקם למדו קודם דיינות. רוב האברכים למדו בישיבת מרכז הרב ובכוללים וישיבות שבדרך של מרכז הרב, לאחרונה הצטרפו גם לומדים מחוגי הליטאים ואנו צופים להרחיב את השורות מכל גוני היהדות הנאמנה.

בבית המדרש נלמדו מסכתות שלמות מסדר קדשים בעיון ובעמל, מדי שבוע נמסר שיעור מסכם את הנלמד. הלומדים כותבים מאמרים וסוגיות בחוברת שנתית שיוצאת מדי שנה ונקראת 'ניות ברמה'. בנוסף ישנו לימוד יומי של מוסר, בו עברו הלומדים על ספרי החפץ חיים נפש החיים חובות הלבבות ואבן שלימה.

שכונת מעלה הזיתים והר הבית במבט על.

צור קשר

מעלה הזיתים 3/1 ירושלים
טלפון: 054-5464408
מייל: zichronmoshe0@gmail.com