חשיבות לימוד קדשים

כתב מרן הרב קוק זצ"ל באגרת למוסד תורת כהנים בעניין לימוד הקדשים

הצפיה הפנימית לראות כהנים בעבודתם ולוים בדוכנם וישראל במעמדם, זהו היסוד הנושא כל התחיה כולה, לכל סעיפיה, הקרובים והרחוקים..

ובשמונה קבצים:

הכח המחיה את נשמת ישראל, היא העריגה הנפלאה לבניין בית המקדש, ולהחזרת כבודו בתכלית שלמותו האידאלית המקווה, שרק צפיה זו מרוממת את רוח כל הדורות כולם, לדעת שיש תכלית נשגבה לחייהם והמשכם ההיסתורי. ובנקודה עליונה זו גנוז כל עז החיים של קישור האומה לארץ ישראל.

מספרים על ה'חפץ חיים' זצ"ל שלפני כ 130 שנים באו ובשרו לו שיהודים מקימים מושבות חקלאיות בארץ ישראל הגיב: 'זהו זה!, הגיע הזמן ללמוד קדשים'. מאותו זמן והלאה דרבן את לומדי התורה והכהנים ללמוד ענייני עבודת המקדש ואף כתב את ספריו 'ליקוטי הלכות' על סוגיות הקדשים בש"ס, בנמקו שאי אפשר לבקש על בניין בית המקדש בלי להיות מוכנים לעבודה.

כאן במעלה הזיתים הצופה אל הר הבית, חשים אנו את חובת ההכנה הזו לבניין הבית. ועל כן, כהמשך לצוואתו של הכהן הגדול מאחיו, ובעידודם של גדולי תורה, הקמנו בית מדרש לעיסוק בסוגיות הקודש והמקדש.

בבית המדרש עמלים האברכים בעמקי הסוגיות הסבוכות של סדר החכמה סדר קדשים, ומפרי עטם יצאו חוברות מעמיקות בסוגיות הללו הנקראות 'ניות ברמה' 

היו שותפים למפעלינו זה וייחשב לכם כאישים וניחוחים העולים על המזבח לרצון לברכת כל ישראל.

צור קשר

מעלה הזיתים 3/1 ירושלים
טלפון: 054-5464408
מייל: zichronmoshe0@gmail.com