ראש הכולל וסדר הלימוד

ראש הכולל - הרב יעקב וולף שליט"א

הרב יעקב נולד בירושלים, למד בישיבה התיכונית של שעלבים. לאחר מכן למד בישיבת מרכז הרב שבע שנים, שם ינק מראשי הישיבה הגר"א שפירא והגר"ש ישראלי זצ"ל ומהר"מים בישיבה, ולמד מחשבת ישראל אצל הרב צבי ישראל טאו והרב עודד וולנסקי, ולאחר נישואיו למד בכולל בגוש קטיף, ובכולל בעיר דוד אצל הרב עמיאל שטרנברג  שליט"א[כיום ראש ישיבת הר המור].

לאחר מכן נקרא ללמד בישיבת קדומים ובהמשך בישיבה לבוגרי צבא בעלי, שם לימד שבע שנים. אחר הפינוי מגוש קטיף נקרא לבוא ללמד בישיבה שגורשה מנצרים שם לימד את הקבוצה הבוגרת במשך שנתיים.

בשנת תשס"ה עבר להתגורר עם משפחתו בשכונה החדשה מעלה הזיתים, ובשנת תשס"ז התבקש להקים בה כולל. 

בעצת רבותיו נקבעה המטרה של הכולל לימוד סדר קדשים, כצוואת החפץ חיים והרב קוק זצ"ל.

הרב יעקב מעביר שיעור שבועי, שמטרתו בניית הסוגיא והסברות של שיטות הראשונים והאחרונים בצורה מסודרת ובהירה, ומעצם בניית הסוגיא גם עולים בירורים יסודיים ומתחדשים חידושים.

ראש הכולל יושב בכל הסדרים בבית המדרש ודן עם החבורה בסוגיות במהלך כל השבוע. ומדי יום יש גם לימוד מוסר קצר לפני תפילת מנחה.

כדרך רבותיו דרכו היא של עבודה שיטתית, עמל תורה מובנה ואמיתי, בלי לחפש הברקות או מעשים חיצוניים. יחד עם אמונה בהיותינו אחראים לפעול עם אל בגאולת עם ישראל בדורינו.

סדר הלימוד

סדרי הלימוד בכולל: בין השעות 8 בבוקר ל6 אחר הצהריים מחויב כל אברך להיות נוכח 8 שעות – כך מתקיימים שני סדרים מלאים. 

מטרת הלימוד בכולל הוא לימוד סדר קדשים, המסכתות נלמדות מתחילה ועד סוף בקצב ממוצע של דף בשבוע. הלימוד הוא בשיטות הראשונים והאחרונים על הדף, רמב"ם כסדר לבירור ההלכה, ועיון בשיטות האחרונים עליו עד הגר"ח והגרי"ז מבריסק החזו"א, ואחרוני זמנינו.

האברכים לומדים בחברותות ברובם, ומדי פעם מעבירים חבורות לכלל האברכים. [נוסף לשיעור ראש הכולל]. האברכים כותבים סיכומי סוגיות שחלקם מתפרסם מדי פעם בחברות 'ניות ברמה'.

בנוסף מתקיים לימוד מוסר לפני תפילת מנחה ובמשך השנים נלמדו חפץ חיים שמירת הלשון אהבת חסד חובות הלבבות נפש החיים ואבן שלימה כסדר. 

ישנם אברכים שמוסיפים גם לימוד עם תושבי השכונה המעוניינים בכך.

במשך השנים צמחו בבית המדרש רבנים חשובים שיד ורגל להם בסוגיות המורכבות והעמוקות של סדר קודשים, וב"ה ישנה התעניינות בבית המדרש מחוגים שונים.

צור קשר

מעלה הזיתים 3/1 ירושלים
טלפון: 054-5464408
מייל: zichronmoshe0@gmail.com