תרומות

הסכם יששכר וזבולון עם אברך לשנה:  50,0000₪
אברך לחודש: 350X12=4200₪
פרנס יום: 150X12= 1800₪ 
הקדשת שיעור: 500 ש"ח

הוראת קבע בכרטיס אשראי

העברה בנקאית:

לתרומות בארץ ניתן לבצע העברה בנקאית:
 
הבינלאומי הראשון (31)
סניף ראשי ירושלים (012) חשבון 108863 (409) 
ע"ש זכרון משה ע"ש משה ומתילדה הלר ז"ל
העברת זה"ב = IL510310120000000108863 IBAN 
 

צור קשר

מעלה הזיתים 3/1 ירושלים
טלפון: 054-5464408
מייל: zichronmoshe0@gmail.com